Image
Image
Image

400L方油箱


  我公司生产的油箱可分为铁质油箱、铝合金油箱。
       铁质油箱包括90L、60L、200L、280L、300L 、320L、380L、400L、纹盘油箱等。铁质油箱制造工艺简单,材料成本较低,损坏后容易修补,在汽车行业有着广泛的应用。
      400L方油箱       规格尺寸:600X500X1400

67808


    应用范围:军用越野车
    采用技术:自主研发


Image
陕ICP备2021013027号-1